X < >
...
Görevlerimiz
  • Geçekleştirilecek her türlü peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek.
  • Peyzaj düzenlenmesi yapılmış alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmak, gerektiğinde revize planlar hazırlayarak uygulanmasını sağlamak.
  • Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasında gerek duyulan malzeme, araç ve gereçleri tespit ve teminini sağlamak.
  • Kontrollük yapmak ve kabulleri gerçekleştirmek.
  • İş ve işçi güvenliği sağlayarak gerekli tedbirler almak.